Sprawy spadkowe Szczecin

Jednym z obszarów działalności mojej kancelarii notarialnej w Szczecinie są sprawy spadkowe. Zajmuję się kompleksową obsługą Klientów w zakresie dziedziczenia. Sporządzam testamenty, a także udzielam porad prawnych dotyczących podziału majątku po zmarłym. Moje wieloletnie doświadczenie w zawodzie notariusza gwarantuje profesjonalne podejście oraz rzetelność w każdej sprawie. Zapewniam pełne wsparcie na każdym etapie postępowania spadkowego, mając na uwadze ochronę Państwa interesów. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z moich usług.

Notarialne poświadczenie dziedziczenia

Notarialne poświadczenie dziedziczenia to rozwiązanie, które sprawdzi się, gdy spadkobiorcy ustawowi i testamentowi są zgodni ze sobą i nie zamierzają podważać zapisów testamentu spadkodawcy. Ponadto wszyscy zainteresowani muszą mieć możliwość wspólnej wizyty u notariusza w celu sporządzenia protokołu dziedziczenia. Konieczne będzie przedłożenie odpowiednich dokumentów, do których należą m.in. odpisy aktów urodzenia lub małżeństwa spadkobiorców, a także odpis aktu zgonu, dokument z numerem PESEL oraz testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony. W przypadku, gdy dziedziczeniu podlegają nieruchomości, do stwierdzenia nabycia spadku potrzebne będą też numery ich ksiąg wieczystych.

Na podstawie protokołu dziedziczeniasporządzany jest notarialny akt poświadczenia dziedziczenia. Z tym dokumentem należy zgłosić nabycie spadku w Urzędzie Skarbowym nawet, jeżeli spadkobiorcy należą do tzw. „grupy zerowej”, zwolnionej z obowiązku uiszczania podatku od spadków i darowizn.

O wszystkich procedurach, wymaganych dokumentach, a także notarialnych kosztach przeprowadzenia notarialnego poświadczenia dziedziczenia poinformuję Państwa przed rozpoczęciem sprawy – serdecznie zapraszam do kontaktu!

Sporządzenie testamentu notarialnego

Do notariusza warto udać się również w przypadku chęci sporządzenia testamentu. Rozwiązanie to daje niemal całkowitą pewność, że sporządzony testament będzie ważny. Dokument taki bowiem trudno jest podważyć. Testament notarialny umożliwia również wykonanie zapisów windykacyjnych, czyli przekazania konkretnych elementów składowych majątku wybranym osobom.

Dokument sporządzony przez notariusza na podstawie postanowień testatora przechowywany jest w depozycie notarialnym i wpisywany do Notarialnego Rejestru Testamentów.

Kiedy możliwe jest unieważnienie testamentu notarialnego?

Przypadki podważenia testamentu notarialnego zdarzają się bardzo rzadko. Jest to możliwe jedynie na drodze sądowej. Unieważnienie testamentu notarialnego może zostać stwierdzone na podstawie kilku czynników. Należy do nich m.in. stan psychiczny spadkodawcy, który w chwili sporządzania testamentu uniemożliwiał mu w pełni świadome działanie. Innym powodem do unieważnienia testamentu notarialnego może być sporządzenie go pod przymusem. Przypadki takie są trudne do udowodnienia, bowiem notariusz przed spisaniem dokumentu powinien upewnić się, czy testator nie działa pod wpływem nacisku osób trzecich, a także czy spadkodawca jest osobą w pełni świadomą swojego działania oraz zdolną do czynności prawnych.

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.